Bengkel Matematik DLP sekolah-sekolah Negeri Perak

Bengkel Matematik DLP untuk sekolah-sekolah Negeri Perak telah dijalankan di Hotel Plaza, Kuala Lumpur. Program ini dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang dianjurkan oleh Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (ULDP), IPG Kampus Ipoh dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Perak pada 24 hingga 26 Julai 2018.